www.misterium.ksu.pl                                                                                   

AKTUALNOŚCI

Kancelaria parafialna

Msze św. i nabożeństwa

Ogłoszenia parafialne

Nasi duszpasterze

Nasza Pani Makowska

Modlitwy do Matki Bożej Makowskiej

Sanktuarium - galeria

Nabożeństwa Fatimskie 2010

Z HISTORII  NASZEGO  SANKTUARIUM

Konsekracja ołtarza - galeria  

Akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi 

ARCHIWUM 2010

Odpust parafialny 2010

Śmierć byłego proboszcza

25-lecie święceń kapłańskich Ks. Proboszcza

Misterium Męki Pańskiej "Przyjdźcie do Mnie..." AD 2010

Misja Święta AD 2010

ARCHIWUM 2009

Spektakl "Brat Naszego Boga"

XXX rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Makowskiej

IX Dzień Papieski

Wdzięczność - pożegnanie
Ks. Bogusława

Rok Św. Pawła

"Ku odnowie rodziny"

Święcenia kapłańskie

"Miejcie odwagę..." koncert zespołu NORO LIM

Bierzmowanie 2009

VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną!" 2009

Droga Krzyżowa na Makowską Górę

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

ARCHIWUM 2008

Moje Betlejem - koncert Skaldów


Makowskie pastorałki


Pamięć, wdzięczność, wspomnienia...


VIII Dzień Papieski


Wdzięczność - pożegnanie
ks. Sławomira


Odpust parafialny


Monika Grajewska


Lednickie czuwanie młodych


Zespół "NADZIEJA"

Majówka "do tańca i do różańca"


Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny


Sakrament Bierzmowania


Tryptyk Rzymski


Niedziela Palmowa  


Droga Krzyżowa Naoczni Świadkowie  2008


Misterium Męki Pańskiej Pójdź za Mną...!"  2008

ARCHIWUM 2007

Cecyliada 2007


Nabożeństwa Fatimskie 2007


Rekolekcje na dobry początek 2007


Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za mną..." 2007


Droga Krzyżowa "Naoczni świadkowie"


Droga Krzyżowa multimedialna


Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Nowy Błogosławiony - ks. Jerzy Popiełuszko


Rok Kapłański


LINKI

Oficjalna strona parafii Maków Podhalański

DOBRY MAILING

Informacje

Dobry mailing

Zapisz się do Dobrego Mailingu!

    W NASZYM SANKTUARIUM...

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MAKOWSKIEJ
OPIEKUNKI I KRÓLOWEJ RODZIN
w Makowie Podhalańskim

 

 

 

"CIEBIE PROSIMY WIELKA MATKO BOSKA,

BO JESTEŚ NASZA I JESTEŚ MAKOWSKA ..."

 

 
 

Łaskami słynący obraz M.B. Makowskiej Opiekunki i Królowej Rodzin

 

Matko Kościoła Świętego, Matko rodzin katolickich od dawna czczona w Obrazie Makowskiego Kościoła!

 

Za przykładem ojców, którzy sprawy swego dzieciństwa, młodości, lat dojrzałych i starości przed tym Obrazem przedkładali Tobie, rodzina nasza ofiaruje się Twemu Niepokalanemu Sercu.

 

 

Przyjmij nas, przygarnij do Siebie, wyjednaj nam błogosławieństwo Twego Syna na każdy dzień naszego życia i gdy radość wśród nas zawita i gdy krzyż stanie się naszym udziałem.


Uproś wytrwanie w wierze, spraw abyśmy wszyscy stanęli kiedyś przy Tobie w niebie. O, umiłowana przez Boga, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego, Matko nasza, opiekuj się nami, przyjmij nas do Niepokalanego Serca Swego, teraz i na wieki wieków. Amen.

 

Nasza Pani Makowska...

 

 

        Tylko raz w długiej historii makowskiego Sanktuarium zdarzyło się, że królujący w ołtarzu głównym wizerunek Pani Makowskiej powędrował daleko poza granice parafii, aż do Krakowa. Tam 10 czerwca 1979 roku, na Błoniach krakowskich, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny nałożył na skronie Madonny i Jej Syna  papieskie korony. Potem, przeniesiony w uroczystej procesji do Katedry Wawelskiej, jeszcze przez dwa miesiące nawiedzany był przez krakowian. Gdy 11 sierpnia powracał w triumfalnym pochodzie na intronizację do makowskiego kościoła, Matka Boża na całej trasie przejazdu witana była po królewsku. I pod takim tytułem - Królowej i Opiekunki Rodzin czczona jest w makowskim kościele.

 

        Maków Podhalański położony u stóp Makowskiej Góry (697 m n.p.m), z pięknymi, rozciągającymi się wokół widokami górskich pasm, urzeka przybyszów, a tych, którzy opuścili rodzinne strony, łączy niewidzialnymi więzami. I kiedy przychodzą trudne doświadczenia - jakiś bolesny krzyż, - wówczas piszą, prosząc o wstawiennictwo u Pani Makowskiej. Te listy, z dalekiego nieraz świata, jako niezwykłe ślady wiary i zawierzenia, przechowują w Sanktuarium kolejni kustosze wraz ze świadectwami o otrzymanych łaskach. Do dawnych dołączają nowe, także z bliższych, sąsiadujących z Makowem miejscowości, bo u swoich Matka Boża cieszy się szczególnym kultem. Świadczy o tym między innymi wielość nabożeństw maryjnych: fatimskie w rocznicę objawień, w środy - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy; nabożeństwa majowe, które gromadzą czcicieli Matki Bożej także poza kościołem - przy przydrożnych kapliczkach, w październiku - nabożeństwa różańcowe, a  w pierwsze soboty miesiąca - nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Trzeba też wspomnieć o roratach i tradycji śpiewania Godzinek, szczególnie w miesiącach Maryjnych.

Słynący łaskami...

 

        Pierwsza wzmianka o makowskiej parafii pochodzi z 1358 roku; już wtedy istniał tu drewniany kościółek p.w. św. Klemensa. Informacja o obrazie Matki Bożej pochodzi z czasów drugiego, zbudowanego w 1590 roku kościoła. W nim ówczesny proboszcz ks. Wojciech Dąbski umieścił - na prośbę parafian - wizerunek Bogarodzicy. Nieznany z nazwiska artysta, wiadomo tylko, że  z tzw. szkoły krakowskiej - namalował wizerunek na podobieństwo Matki Bożej Częstochowskiej. Odtąd Pani Makowska już na stałe weszła w dzieje ziemi makowskiej, a później stała się znana nawet poza granicami kraju. Kilka lat po tym, jak znany pisarz i tłumacz jezuicki ks. Jakub Wujek w 1591 r. prosił Makowską Panią o ocalenie od szalejącej w tym czasie zarazy, biskup Maciejowski poświęcił obraz, a XVII-wieczne dokumenty nazywają go "słynącym łaskami". Powtórnie Matka Boża ratowała ludność Makowa i okolicznych miejscowości od zaraz w XIX wieku, gdy każdego dnia umierały setki osób. Żarliwe modlitwy przed obrazem oraz procesje eucharystyczne z kościoła do figury Matki Bożej w Rynku sprawiły, że zaraza nagle się skończyła.

 

        Gdy w 1700 r. w Makowie wzniesiono nowy, murowany kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, obraz pozostał w kościółku św. Klemensa, który jeszcze przez 40 lat pełnił rolę sanktuarium Matki Bożej. Jednak ludność pragnęła mieć obraz w tym kościele, do którego stale uczęszczała na nabożeństwa. Po otrzymaniu zgody od krakowskiego ordynariusza przeniesienie do nowego kościoła obrazu - jako łaskami słynącego - odbyło się bardzo uroczyście. Nieużywany odtąd kościół św. Klemensa został rozebrany. W 1954 r. na wzór kaplic w innych sanktuariach ówczesny proboszcz ks. prałat Teofil Kurowski dokonał uroczystego przeniesienia obrazu do rozbudowanej bocznej kaplicy, która miała pełnić rolę ośrodka kultu maryjnego. Wielki napływ wiernych i szczupłość kaplicy zdecydowały o ponownym przeniesieniu obrazu do głównego ołtarza, co stało się w 1963 r. dzięki staraniom proboszcza ks. prałata Franciszka Dźwigońskiego. Tu pozostaje, otoczony wotami, modlitwą parafian, okolicznej ludności i pielgrzymów.

 

 

        W aktach makowskiej parafii zapisana jest wielka liczba podziękowań Matce Bożej Makowskiej za otrzymane łaski. W roku 1733 ks. proboszcz Teodor Drochojewski składa dzięki Matce Bożej za uratowanie go z topieli w nurtach rzeki górskiej. Ocalenie  Makowa w czasie II wojny światowej od ruiny  mieszkańcy miasta przypisywali Matce Bożej Makowskiej i po  wojnie jako wotum  wystawili na Górze Makowskiej kaplicę ku czci Patronki Ziemi Makowskiej. Żywym dowodem łaskawości Matki Bożej Makowskiej jest  znana z kronik parafialnych  dziewczynka - Ewa Walczakówna (dziś już kobieta, mieszkająca obecnie w Andrychowie), która w roku 1954 cudownie odzyskała wzrok za wstawiennictem Matki Bożej Makowskiej. Po kilku latach publicznie podziękowała Matce Bożej za cudowne uzdrowienie słowami wiersza wotywnego:

 

      Matuchno Najświętsza niech dziś usta moje

Dziecięcymi słowy głoszą chwałę Twoją.

Chce Ci podziękować przed zebranym ludem,

  Żeś mnie obdarzyła wielka łaską - cudem.

Kiedy w niemowlęctwie całkiem wzrok straciłam

Pan Bóg mnie obdarzył - niewidoma byłam.

Przez trzy długie lata Mamy nie widziałam,

Ni słońca, ni kwiatów - ciemność w oczach miałam.

Lekarze, lekarstwa już nie pomagały,

Miałam być kaleką przez swój żywot cały.

Mama zrozpaczona tutaj mnie przynosi,

Z pokorą i wiarą o Twą łaskę prosi.

I nagle podczas Mszy wołam - widzę Mamo,

Widzę Ciebie, Obraz, chodźmy już do domu!

Zsuwam się z rąk Mamy, klękam na kolana

I do domu wracam całkiem uleczona.

Matuchno Najświętsza, Patronko Makowska,

Dziękuję publicznie za Twą wielką łaskę! 

 

 

 

Kliknij w miniaturkę, aby obejrzeć zdjęcie w powiększeniu

 

 

Ewa Walczakówna publicznie dziękuje Matce Bożej za cudowne odzyskanie wzroku

 

 

         Matka Boża  Makowska czuwa i dzisiaj nad Makowem i jego mieszkańcami. Tak było w pamiętnym dniu  25 lipca 2001 r., gdy nad Makowską Górą nastąpiło oberwanie chmury i do  centrum Makowa spłynęła z wielką prędkością masa wody z ziemią, kamieniami, konarami drzew i gałęziami. Woda porywała wszystko, co napotkała na swej drodze - nawet samochody. Choć zniszczenia były wielkie, jednak nikt nie zginął. Maków ocalał, bo czuwała nad nim Patronka Ziemi Makowskiej - Nasza Pani Makowska, Opiekunka i Królowa naszych Rodzin.   

 

Kliknij w miniaturkę, aby obejrzeć zdjęcie w powiększeniu

 

obraz M. B. Makowskiej w ołtarzu głównym

 

"Do naszych rodzin Ciebie zapraszamy ..."

 

"Do naszych rodzin Święta Rodzicielko,

Ciebie i Syna ze czcią zapraszamy.

Weź w opiekę, błogosław rodziny,

Wszystkie matki i ojców i dzieci,

Wioski w górach, miasteczko w dolinie,

Gdzie królujesz tu nam od stuleci".

 

(z pieśni do słów Marka Skwarnickiego)

 

 

     Kopie wizerunku Matki Bożej Makowskiej wielokrotnie nawiedzały makowskie rodziny. Obraz w uroczystych procesjach przenoszony był z domu do domu. Matki i ojcowie zawierzali swoje rodziny Patronce Ziemi Makowskiej. Ostatnia peregrynacja obrazu miała miejsce przed jubileuszem 25-lecia koronacji. 

 

     Do Matki Bożej Makowskiej pielgrzymują także wierni z pobliskich miejscowości - przy okazji różnych świąt i uroczystości. Największy napływ pielgrzymów makowskie Sanktuarium przeżywało w Roku Jubileuszowym, gdy wierni z sąsiednich  parafii przybywali, by odbyć tu spowiedź i zyskać odpust jubileuszowy. Wcześniej wielkie ożywienie religijne spowodowała koronacja obrazu przez Ojca św. Jana Pawła II, a także uroczysta intronizacja obrazu w makowskim kościele 12 sierpnia 1979 roku, której dokonał przybyły z Rzymu Ks. Kardynał  Bernardin Gantin z udziałem kilkunastu biskupów i licznie zgromadzonego duchowieństwa. Na te uroczystości przybyło do Makowa ok. 30 tysięcy wiernych. 

       Pielgrzymi z dalszych rejonów kraju przybywają do Makowa  autokarami, nawiedzając po drodze również inne sanktuaria, przeważnie w okresie letnim. Niektórzy spędzają tu dzień, inni kilka godzin. Są także pielgrzymki zagraniczne, ponieważ obraz Matki Bożej Makowskiej znajduje się również we francuskim kościele sanktuaryjnym w Pont-Main,  a także w kościele parafialnym w Greussenheim w Niemczech. Wizerunek Matki Bożej Makowskiej był w także w rezydencji Ojca Świętego Jana Pawła II na Watykanie w czasie Jego wielkiego pontyfikatu.

Papieski dług ...

      Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie audiencji dla pielgrzymów z Makowa Podhalańskiego w lutym 1980 roku tak mówił o swojej więzi z Panią Makowską: "Pragnienie ukoronowania obrazu Matki Bożej Makowskiej zrodziło się we mnie podczas wizytacji waszej parafii. Matka Boża spełniła tę prośbę, którą wtedy Jej pokornie i serdecznie przedkładałem. Prosiłem Ją, ażeby procesja Bożego Ciała, która przez kilkadziesiąt lat nie mogła wyruszyć z obrębu Wawelu, mogła wreszcie znaleźć swoją drogę  na ulice miasta Krakowa, a także na Rynek, co też się stało. I dlatego ta koronacja była spełnieniem szczególnego mojego długu, spłaceniem długu mojego serca wobec Matki Bożej, tej którą wy czcicie w waszym makowskim obrazie.".

                                 Jubileusz ...

 

     We wtorek, 10 czerwca 2008 r., rozpoczęły się w naszej parafii przygotowania do jubileuszu 30-lecia koronacji łaskami słynącego obrazu Matko Bożej Makowskiej Opiekunki i Królowej Rodzin przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

   W tym dniu na uroczystej Mszy Św. o godz. 19.00 dziękowaliśmy Bogu  za  wszelkie  łaski,   jakie otrzymujemy za przyczyną Naszej Pani Makowskiej.

 

      Po Mszy Św. Ks. Dziekan Tadeusz Różałowski poświęcił dwie odnowione tablice pamiątkowe umieszczone przy wejściu głównym do Sanktuarium,  upamiętniające koronację obrazu przez Ojca Św. Jana Pawła II,  a także wizytę 100-osobowej pielgrzymki z Makowa w Watykanie - w lutym  1980 r., - będącą wyrazem wdzięczności dla papieża za koronację wizerunku Matki Bożej Makowskiej. 

 

 


Kliknij w miniaturkę, aby otworzyć zdjęcie w powiększeniu
         
           
            

Odnowione pamiątkowe tablice, umieszczone przy wejściu głównym do Sanktuarium
         

 

      

    Od 10 września 2008 r. trwała w naszym Sanktuarium dziewięciomiesięczna Nowenna do Matki Bożej Makowskiej  przed jubileuszem 30-lecia koronacji Jej łaskami słynącego wizerunku. Każdego 10-tego dnia miesiąca dziękowaliśmy Bogu za łaski otrzymane przez wstawiennictwo Opiekunki i Królowej Rodzin. Patronce Ziemi Makowskiej zawierzaliśmy wszystkie rodziny naszej parafii.

 
     W dniach bezpośrednio poprzedzających 30-tą rocznice  koronacji obrazu Pani Makowskiej przeżywaliśmy w naszym Sanktuarium triduum modlitewne. Na Mszach Świętych o godz. 8.00 i 18.00 Słowo Boże głosił  ks. doc. dr hab. Grzegorz Ryś, rektor krakowskiego Seminarium. Nasze Sanktuarium nawiedziły również rodziny z poszczególnych parafii dekanatu makowskiego.


      
 10 czerwca br. o godz. 18.00 sprawowana była w naszym Sanktuarium uroczysta koncelebrowana Msza Święta.

 

        Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w niedzielę, 09 sierpnia 2009 r W tym dniu, o godz. 11.00,  uroczystą sumę jubileuszową sprawowali Ks. kard. Stanisław Dziwisz i Ks. bp. Jan Szkodoń, dla których parafia makowska była pierwszą parafią po święceniach kapłańskich.

 

 


     galeria zdjęć z uroczystości jubileuszowych >>

      o koronacji >>

      modlitwa koronacyjna >>

      galeria - zdjęcia z koronacji obrazu M. B. Makowskiej >>

      galeria - zdjęcia z intronizacji obrazu M. B. Makowskiej >>

      opis obrazu M. B. Makowskiej >>

      
TVP Info o koronacji obrazu M. B. Makowskiej >>

      strona główna >>

 


 

 
  

                  

                                       

                                                     Tło muzyczne: pieśń "Dzięki Ci, Pani"                

                                           w wykonaniu scholi "Maki"

                                        słowa: Stefania Małysa

                                          muzyka: Wiesław Ryszawy       

              

                                               Strona prywatna owstała 04 lutego 2007 r.

                                         z okazji wystawienia Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną ..."


                                                     Opracowanie: Maria Polak
                                                         pomoc webmasterska: Marcin Polak

                                              szablony