www.misterium.ksu.pl                                                                                                        
AKTUALNOŚCI

Kancelaria parafialna

Msze św. i nabożeństwa

Ogłoszenia parafialne

Nasi duszpasterze

Nasza Pani Makowska

Modlitwy do Matki Bożej Makowskiej

Sanktuarium - galeria

Nabożeństwa Fatimskie 2010

Z HISTORII  NASZEGO  SANKTUARIUM

Konsekracja ołtarza - galeria  

Akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi 

ARCHIWUM 2010

Śmierć byłego proboszcza

Rok Kapłański

25-lecie święceń kapłańskich Ks. Proboszcza

Misterium Męki Pańskiej "Przyjdźcie do Mnie..." AD 2010

Misja Święta AD 2010

ARCHIWUM 2009

Spektakl "Brat Naszego Boga"

XXX rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Makowskiej

IX Dzień Papieski

Wdzięczność - pożegnanie
Ks. Bogusława

Rok Św. Pawła

"Ku odnowie rodziny"

Święcenia kapłańskie

"Miejcie odwagę..." koncert zespołu NORO LIM

Bierzmowanie 2009

VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną!" 2009

Droga Krzyżowa na Makowską Górę

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

ARCHIWUM 2008

Moje Betlejem - koncert Skaldów


Makowskie pastorałki


Pamięć, wdzięczność, wspomnienia...


VIII Dzień Papieski


Wdzięczność - pożegnanie
ks. Sławomira


Odpust parafialny


Monika Grajewska


Lednickie czuwanie młodych


Zespół "NADZIEJA"

Majówka "do tańca i do różańca"


Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny


Sakrament Bierzmowania


Tryptyk Rzymski


Niedziela Palmowa  


Droga Krzyżowa Naoczni Świadkowie  2008


Misterium Męki Pańskiej Pójdź za Mną...!"  2008

ARCHIWUM 2007

Cecyliada 2007


Nabożeństwa Fatimskie 2007


Rekolekcje na dobry początek 2007


Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za mną..." 2007


Droga Krzyżowa "Naoczni świadkowie"


Droga Krzyżowa multimedialna


Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Nowy Błogosławiony - ks. Jerzy Popiełuszko


LINKI

Oficjalna strona parafii Maków Podhalański

DOBRY MAILING

Informacje

Dobry mailing

Zapisz się do Dobrego Mailingu!

      W NASZYM SANKTUARIUM...

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MAKOWSKIEJ
OPIEKUNKI I KRÓLOWEJ RODZIN
w Makowie Podhalańskim

 

NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE W NASZYM SANKTUARIUM 13. DNIA MIESIĄCA, OD MAJA DO LISTOPADA, O GODZ. 18.OO. (W NIEDZIELĘ O GODZ. 17.00).

 

 
 

ORĘDZIE FATIMSKIE

 
     
 

 NADAL  AKTUALNE ...

 
 

 

 
   
 
 

 

          Co Matka Boża mówiła w Fatimie?


OBJAWIENIE Z 13 MAJA 1917 R.

Nie bójcie się, nic wam nie zrobię. Jestem z Nieba.
Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez sześć kolejnych miesięcy, dnia trzynastego o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz.
Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośbę o nawrócenie grzeszników?
Będziecie musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą.
Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby zyskać pokój dla świata i koniec wojny.

Objawienie z 13 czerwca 1917 r.

Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia trzynastego przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali Różaniec i nauczyli się czytać. Następnie powiem wam, czego chcę.
Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałabym ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.
Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga.

Objawienie z 13 lipca 1917 r.

Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia trzynastego przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali Różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej, by wyprosić pokój na świecie i zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski zyskać.
Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: "O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi".
Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli zrobi się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, iż zbliża się kara dla świata za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody zginą. Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary...
Kiedy odmawiacie Różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia".

Objawienie z 19 sierpnia 1917 r.

Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria trzynastego dnia miesiąca i codziennie odmawiali Różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli.
Módlcie się, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, nie mają bowiem nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

Objawienie z 13 września 1917 r.

Odmawiajcie w dalszym ciągu Różaniec, aby uprosić zakończenie wojny. W październiku przybędzie nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmel. Ukaże się św. Józef z Dzieciątkiem, aby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych ofiar. Nie chce jednak, abyście w łóżku nosiły na sobie sznur pokutny. Noście go tylko w ciągu dnia.

Objawienie z 13 października 1917 r.

Chcę, żeby zbudowano tu kaplicę na moją cześć. Jestem Matką Bożą Różańcową.
Nie przestawajcie odmawiać Różańca. Wojna zbliża się ku końcowi i żołnierze wkrótce powrócą do domów.
Nie obrażajcie więcej Boga, bo już i tak został bardzo obrażony.

Źródło: "Nasz Dziennik -  11 maja 2010 r. Nr 108 (3734)

 

 

 

Wyjątkowość  Fatimy

 

 

Fatima ma specjalny charyzmat. Fatima jest drogą wskazaną przez Maryję, drogą prowadzącą rodzaj ludzki do zbawienia. Jest miejscem działania Ducha Świętego, miejscem umocnienia wiary, miejscem pocieszenia. Miejscem, w którym jest tyle nawróceń, tyle miłości, wspólnych modlitw, kultu Maryi, ślubowań i ofiary.

Od Maryi musimy się uczyć, jak realizować jej orędzie. W najdoskonalszy sposób wypełniło Jej polecenia troje pastuszków z Fatimy.

 

Fatima jest lekcją, która przekazuje nam główne treści wiary.  Pierwszą z nich jest kult Najświętszej Maryi Panny. Jej wielkooduszne "tak" zostało wypowiedziane z całą odpowiedzialnością. Kult Maryi nie jest przypadkowy; dla chrześcijan to coś zasadniczego. Jezus Chrystus jest Droga, Prawdą i Życiem, ale nie możemy myśleć o Nim bez Maryi, ponieważ są ze sobą zjednoczeni!. Przez Maryję możemy się zbliżyć do Jezusa. To jest Droga: przez Maryję do Jezusa, a przez Jezusa do Ojca. Kult Maryi jest najbezpieczniejszą drogą, którą powinniśmy iść. Na tej drodze nie grozi nam utrata wiary. Ta droga jest wyznaczona przez orędzie fatimskie.

 

Innym elementem naszej wiary jest miłość Maryi, która prowadzi do umiłowania Ducha Świętego. Poprzez Matkę Najświętszą objawiona została najważniejsza tajemnica: tajemnica Boga w Trójcy Świętej Jedynego, do której prowadzi Maryja. Widzimy, że miłość Maryi prowadzi nas do miłości Kościoła, którego Ona jest Matką.

Pamiętajmy: Fatima to nie kołysanka śpiewana dzieciom do snu. Fatima jest wezwaniem do przebudzenia się i do podjęcia wielkiej walki, w której mamy stanąć po stronie Boga. Maryja budzi w nas powołanie do świętości, które stanowi nasze pierwsze powołanie.  

 

Orędzie to jest wezwaniem, abyśmy dali świadectwo prawdzie i Bogu naszym codziennym życiem. Podstawą naszego życia jest Kościół, wspólnota modlitwy w jedności i miłości. Ale miłość jest odrzucana. Odmowę miłości stanowi grzech. Grzech istniał zawsze, ale w czasach obecnych pojęcie grzechu zostało zniekształcone. Nie ma w nas pokory. Zapominamy, że naszym zadaniem jest wcielanie w życie tego, co głosimy. Zapominamy, że w Krzyżu jest nasza nadzieja i nasze zbawienie.

 

Celu orędzia fatimskiego nie stanowi budzenie strachu i grozy. Maryja jest Matką pełną słodyczy i jak każda matka, która widzi, że jej dziecko zaczynające chodzić upada - pochyla się nad nim i bierze je w swoje ramiona. Więc Jej orędzie, to orędzie nadziei i miłości.

Nie jesteśmy ani twórcami, ani sędziami tego orędzia. Musimy być tylko jego apostołami. Musimy je głosić i nigdy tego nie zaniechajmy. Nigdy nie będziemy potrafili przekazać w całości bogactwa treści, jakie zawiera orędzie Maryi. To, co powiemy, zawsze będzie niewystarczające.

Fatima to sanktuarium ciszy, kultu i dziękczynienia. Bóg, tak wyraźnie obecny w orędziu Maryi, musi być tutaj wielbiony. Nie wolno zapomnieć, że wiara to dar Boga, a nie wytwór ludzkiej inteligencji. Orędzie fatimskie jest mocno zakorzenione w Ewangelii, a główne zadanie Fatimy stanowi ewangelizacja. Maryja jest tu obecna, tak jak była obecna pod Krzyżem. (...)

 

Fatima ma charyzmat. Orędzie fatimskie jest orędziem naszych czasów.  Oby wszyscy biskupi świata traktowali Fatimę jako drogę zbawienia współczesnego człowieka. Jedność biskupów musi być jednością z Piotrem naszych czasów. Być z Kościołem to znaczy: zawsze z Piotrem - przez Maryję - do Jezusa. Nie ma innej drogi.

 

Fragment  homilii Ks. bp Alberto Cosme de Amaral - wielkiego znawcy orędzia fatimskiego i jego niestrudzonego apostoła. ordynariusza Fatimy z czasów wielkich pielgrzymek Jana Pawła II do Fatimy (1982, 1991).

 

 

     Przybywam jako pielgrzym Matki Bożej Fatimskiej...

W środę, 12 maja 2010 r., Ojciec Święty Benedykt XVI rozpoczął czterodniową podróż apostolską do Portugalii. Benedykt XVI jest jednym z głównych znawców tradycji fatimskiej. Będąc prefektem Kongregacji Nauki  Wiary, w oficjalnym komentarzu teologicznym, wyjaśnił znaczenie i wymiar Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Zna dobrze istotę całego przesłania objawień, ich nieustannej aktualności, proroczego charakteru i apelu do ludzkości. Głównym celem papieskiej pielgrzymki jest uczczenie 10. rocznicy beatyfikacji Hiacynty i Franciszka Morto, dzieci, którym razem ze Sługą Bożą Łucją dos Santos objawiła się w 1917 r. Matka Boża w Fatimie. W czwartek, 13 maja, Ojciec Święty odprawi Mszę Świętą na placu przed Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie.    

 

Modlitwa Ojca Świętego Benedykta XVI
wypowiedziana w kaplicy Objawień w Fatimie
12 maja 2010 r.

 

Pani nasza
i Matko wszystkich ludzi,
staję tutaj jak syn,
który przybywa z wizytą do swojej Matki
i czyni to wraz
z wielką rzeszą braci i sióstr.
Jako Następca Piotra,
któremu powierzono misję
przewodniczenia w służbie
Miłości w Kościele Chrystusa
oraz umacniania wszystkich w wierze
i nadziei.

Pragnę przedstawić Twemu
Niepokalanemu Sercu
radości i nadzieje,
a także problemy i cierpienia
każdego z tych Twoich synów i córek,
którzy znajdują się w Cova da Iria
albo towarzyszą nam z daleka.

Najmilsza Matko,
znasz każdego po imieniu
wraz z jego obliczem i jego historią,
dla każdego chcesz dobra
ze swą matczyną łaskawością
wypływającą z Serca samego Boga, który jest Miłością.
Wszystkich Tobie zawierzam i poświęcam,
Najświętsza Maryjo,
Matko Boga i nasza Matko.

Czcigodny Sługa Boży Papież
Jan Paweł II,
który tu, w Fatimie, trzykrotnie Cię odwiedzał
i dziękował tej "niewidzialnej ręce",
która go wyzwoliła od śmierci
w czasie zamachu z trzynastego maja
na placu św. Piotra, przed niemal trzydziestu laty,
zechciał ofiarować sanktuarium
w Fatimie
pocisk, który go ciężko zranił
i został umieszczony w Twojej koronie Królowej Pokoju.
Głęboka pociecha płynie
na wieść o tym, że jesteś ukoronowana
nie tylko srebrem
i złotem naszych radości i nadziei,
lecz także pociskiem
naszych niepokojów i cierpień.

Dziękuję Ci, umiłowana Matko,
za modlitwy i ofiary,
jakie pastuszkowie
z Fatimy podejmowali dla Papieża,
prowadzeni uczuciami,
jakimi ich natchnęłaś podczas objawień.
Dziękuję też wszystkim tym, którzy
każdego dnia
modlą się za Następcę św. Piotra
i w jego intencjach,
aby Papież był mocny w wierze,
śmiały w nadziei i żarliwy w miłości.

Umiłowana Matko nas wszystkich,
składam tutaj, w Twoim sanktuarium
w Fatimie,
Złotą Różę,
którą przywiozłem z Rzymu
jako hołd wdzięczności Papieża
za cuda, jakich Wszechmogący
dokonał za Twoim pośrednictwem
w sercach tak wielu, którzy przybywają jako pielgrzymi
do tego Twojego matczynego domu.

Jestem pewien, że pastuszkowie
z Fatimy,
błogosławieni Franciszek i Hiacynta
oraz Służebnica Boża Łucja od Jezusa,
towarzyszą nam w tej godzinie modlitwy i radości.
 

Tekst za KAI

 

 

 


  
                                             

                                                          

 

 

 
  Strona prywatna powstała 04 lutego 2007 r. z okazji pierwszego wystawienia  w makowskiej parafii Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną ..."  

                                                    Opracowanie: Maria Polak
                                                   pomoc webmasterska: Marcin Polak

                                                                     szablony