www.misterium.ksu.pl                                                                                                                         

AKTUALNOŚCI

Kancelaria parafialna

Msze św. i nabożeństwa

Ogłoszenia parafialne

Nasi duszpasterze

Nasza Pani Makowska

Modlitwy do Matki Bożej Makowskiej

Sanktuarium - galeria

Z HISTORII  NASZEGO  SANKTUARIUM

Koronacja obrazu Matki Bożej Makowskiej

Konsekracja ołtarza - galeria  

Akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi 

ARCHIWUM 2011

Misterium Męki Pańskiej 2011

ARCHIWUM 2010

Poświęcenie pamiątkowej tablicy

Dziękczynienie za plony 2010

Wdzięczność - pożegnanie ks. Andrzeja

Odpust parafialny 2010

Śmierć byłego proboszcza

25-lecie święceń kapłańskich Ks. Proboszcza

Nabożeństwa Fatimskie 2010

Misterium Męki Pańskiej "Przyjdźcie do Mnie..." AD 2010

Misja Święta AD 2010

ARCHIWUM 2009

Spektakl "Brat Naszego Boga"

XXX rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Makowskiej

IX Dzień Papieski

Wdzięczność - pożegnanie
Ks. Bogusława

Rok Św. Pawła

"Ku odnowie rodziny"

Święcenia kapłańskie

"Miejcie odwagę..." koncert zespołu NORO LIM

Bierzmowanie 2009

VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną!" 2009

Droga Krzyżowa na Makowską Górę

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

ARCHIWUM 2008

Moje Betlejem - koncert Skaldów


Makowskie pastorałki


Pamięć, wdzięczność, wspomnienia...


VIII Dzień Papieski


Wdzięczność - pożegnanie
ks. Sławomira


Odpust parafialny


Monika Grajewska


Lednickie czuwanie młodych


Zespół "NADZIEJA"

Majówka "do tańca i do różańca"


Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny


Sakrament Bierzmowania


Tryptyk Rzymski


Niedziela Palmowa  


Droga Krzyżowa Naoczni Świadkowie  2008


Misterium Męki Pańskiej Pójdź za Mną...!"  2008

ARCHIWUM 2007

Cecyliada 2007


Nabożeństwa Fatimskie 2007


Rekolekcje na dobry początek 2007


Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za mną..." 2007


Droga Krzyżowa "Naoczni świadkowie"


Droga Krzyżowa multimedialna

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Na strunach śpiewamy Ci, Panie - św. Cecylii

Miesiąc Różańcowy

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Nowy Błogosławiony
- ks. Jerzy Popiełuszko

Rok Kapłański

LINKI

Oficjalna strona www parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie  Podhalańskim


Nasza parafia na portalu DEON

DOBRY MAILING

Informacje

Dobry mailing

Zapisz się do Dobrego Mailingu!

    W NASZYM SANKTUARIUM...

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MAKOWSKIEJ
OPIEKUNKI I KRÓLOWEJ RODZIN
w Makowie Podhalańskim

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

BŁOGOSŁAWIONY,


BŁOGOSŁAWIONY,

 

Mt 21,9

 

1 maja 2011

1 maja 2011


 

Błogosławiony Janie Pawle II,

módl się za nami!

 

 

 

 

 

Zaufać Bożemu Miłosierdziu

z błogosławionym Janem  Pawłem II

 

Ks. Andrzej Witko1 maja 2011 roku na zawsze zapisze się w dziejach Kościoła jako uroczysty dzień beatyfikacji Jana Pawła II, bardzo często - zwłaszcza w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej - nazywanego Papieżem Bożego Miłosierdzia. Jednakże sama uroczystość wyniesienia na ołtarze Ojca Świętego w nieogarnionych planach Bożej Opatrzności wypada tydzień po Wielkanocy, a więc w II Niedzielę Wielkanocną, która z woli tego właśnie Papieża została ustanowiona świętem Miłosierdzia Bożego w całym Kościele. Tym samym Kościół powszechny może na nowo doświadczyć pełni Bożego Miłosierdzia poprzez uroczystość ogłoszenia błogosławionym Jego pokornego Sługi.

Pontyfikat Jana Pawła II nierozdzielnie złączony był z przepowiadaniem prawdy, że Bóg jest pełen miłosierdzia. Z mocą wskazywał, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego jest szczególnym darem dla Kościoła i świata na trzecie tysiąclecie. Wreszcie z pewnością nieprzypadkowo Bóg powołał Go do wieczności w wigilię święta Miłosierdzia Bożego w roku 2005, by mógł kontemplować twarzą w twarz oblicze miłosiernego Ojca.

Tajemnica bliska od młodości
Tajemnica Bożego Miłosierdzia była szczególnie bliska Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - Karolowi Wojtyle - już od wczesnych lat młodości. Pracując w czasie II wojny światowej w fabryce Solvay w Krakowie, często nawiedzał leżący obok łagiewnicki Józefów - klasztor Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym zaledwie kilka lat wcześniej prowadziła świątobliwe życie i została pochowana Apostołka Bożego Miłosierdzia - siostra Faustyna Kowalska. To właśnie w czasie dramatycznych dni wojny Orędzie Bożego Miłosierdzia przekazane przez prostą zakonnicę z Łagiewnik stawało się coraz bardziej znane, niosąc nadzieję milionom wiernych. Młody Karol Wojtyła, przychodzący w drewnianych butach do klasztornej świątyni, modlił się przed zawieszonym wówczas obrazem Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły i brał udział w uroczystym nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, wprowadzonym za sugestią krakowskiego spowiednika Siostry Faustyny, ks. Józefa Andrasza, w trzecie niedziele miesiąca.
Obok Siostry Faustyny należałoby jeszcze wskazać drugą postać, która fascynowała Karola Wojtyłę od lat młodości. Był to Adam Chmielowski, Brat Albert, który porzucił karierę malarską, by stać się świadkiem miłosierdzia wobec najuboższych. Ze zdumieniem odkrywamy, że medytacje młodego Karola Wojtyły nad ideą Miłosierdzia Bożego i ludzkiego, zawarte w pisanym tuż po II wojnie światowej dramacie "Brat naszego Boga", rozbrzmiewają z mocą w papieskiej encyklice o Bożym Miłosierdziu.

Proces beatyfikacyjny Siostry Faustyny
Rozwijający się niezwykle żywiołowo w czasie ciemnej nocy okupacji kult Bożego Miłosierdzia został jednak przerwany przez wydanie dekretu Świętego Oficjum w listopadzie 1958 roku, który w marcu następnego roku opublikowano w formie "Notyfikacji" zakazującej praktykowania nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach podanych przez Siostrę Faustynę. Głównym powodem takiego stanowiska Stolicy Apostolskiej było zawierające rozliczne błędy dostarczone do Watykanu tłumaczenie "Dzienniczka", a także niewłaściwe rozpowszechnianie kultu Miłosierdzia Bożego, bez stosownych podstaw teologicznych, nadmiernie eksponujące postać Siostry Faustyny. W tej sytuacji podjęto wysiłek pogłębienia teologicznego spojrzenia na Boże Miłosierdzie w oderwaniu od orędzia Siostry Faustyny. Choć wobec obowiązującego zakazu obawiano się wszczęcia procesu informacyjnego Apostołki Bożego Miłosierdzia, jednakże sprawa ta leżała na sercu arcybiskupowi krakowskiemu Karolowi Wojtyle. Przebywając w Rzymie w czasie trwania Soboru Watykańskiego II, zasięgnął On opinii prefekta Świętego Oficjum, kardynała Alfreda Ottavianiego, który zachęcił do pilnego podjęcia procesu ze względu na żyjących świadków i możliwość zebrania pełnej dokumentacji. Proces informacyjny odnośnie do życia i cnót Siostry Faustyny przeprowadzono w latach 1965-1967 i już kilka miesięcy po jego zakończeniu otworzono w Rzymie proces beatyfikacyjny krakowskiej Mistyczki. Kardynał Karol Wojtyła szczególną uwagę przywiązywał do analizy pism Siostry Faustyny, dlatego też prosił o ich teologiczne opracowanie znakomitego dogmatyka, ks. prof. Ignacego Różyckiego. Ten jednakże, nie mając przekonania do prywatnych objawień, ustawicznie odmawiał. Kiedy wskutek nieustannego nalegania metropolity krakowskiego sięgnął wreszcie do "Dzienniczka" Siostry Faustyny, oczarowany jego głębią przygotował liczące ponad 500 stron opracowanie pism krakowskiej Mistyczki. Chcąc zapobiec błędom interpretacji i przekładu, napisał tekst w języku francuskim, który walnie przyczynił się do uchylenia w kwietniu 1978 roku zakazu dotyczącego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i wkrótce został opublikowany przez Kongregację do Spraw Świętych jako fundamentalny dokument w procesie beatyfikacyjnym. Ten właśnie maszynopis wykorzystał Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pracy nad redakcją encykliki "Dives in misericordia".

Encyklika
30 listopada 1980 roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, w trzecim roku pontyfikatu, Papież Jan Paweł II ogłosił swą drugą encyklikę: o Bożym Miłosierdziu "Dives in misericordia". W tym samym dniu, w czasie modlitwy "Anioł Pański", Ojciec Święty wskazał główne powody przygotowania tego dokumentu: "Pragnąłem bardzo, ażeby z pierwszą niedzielą Adwentu złączyło się ogłoszenie encykliki "Dives in misericordia", której głównym celem jest przypomnienie miłości Ojca objawionej w całym mesjańskim posłannictwie Chrystusa, poczynając od Jego przyjścia na świat, aż po paschalne misterium Jego krzyża i zmartwychwstania (...). Kościół i świat potrzebuje miłosierdzia, które oznacza miłość mocniejszą niż grzech i wszelkie zło, w jakie uwikłany jest człowiek i jego ziemskie bytowanie".
W swej ostatniej książce "Pamięć i tożsamość", wydanej niemal dwadzieścia pięć lat po ogłoszeniu "Dives in misericordia", Ojciec Święty bardziej szczegółowo przedstawił genezę powstania encykliki, odkrywając nieznane większości wiernych tło: "Refleksje zawarte w "Dives in misericordia" były owocem moich doświadczeń duszpasterskich zdobytych w Polsce, a w sposób szczególny w Krakowie. Przecież tam znajduje się grób siostry Faustyny Kowalskiej, której Chrystus pozwolił być szczególnie natchnioną wyrazicielką prawdy o Bożym miłosierdziu. Prawda ta ukształtowała w Faustynie niezwykle bogate życie mistyczne. Była to osoba prosta, niewykształcona, a mimo to ludzie czytający "Dzienniczek" jej objawień zdumiewają się nad głębią mistycznego doświadczenia, które w nim się zawiera. Mówię o tym dlatego, że objawienia Siostry Faustyny, skoncentrowane na tajemnicy Bożego miłosierdzia, odnoszą się do czasu przed II wojną światową. To jest właśnie ten czas, w którym powstawały i rozwijały się owe ideologie zła, jakimi były nazizm i komunizm. Siostra Faustyna stała się rzeczniczką przesłania, iż jedyną prawdą zdolną zrównoważyć zło tych ideologii jest ta, że Bóg jest Miłosierdziem - prawda o Chrystusie miłosiernym. I dlatego, powołany na Stolicę Piotrową, czułem szczególną potrzebę przekazania tych rodzimych doświadczeń, które z pewnością należą do skarbca Kościoła powszechnego".
Jan Paweł II wybrał II Niedzielę Wielkanocną na beatyfikację Siostry Faustyny w 1993 roku i na jej kanonizację w roku wielkiego jubileuszu 2000 chrześcijaństwa. W tym właśnie dniu - 30 kwietnia 2000 roku - ustanowił w całym Kościele święto Bożego Miłosierdzia, prosząc Boga przez pośrednictwo Świętej z Krakowa, "abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia i abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom".

Święto Miłosierdzia Bożego
Święto Miłosierdzia Bożego, przypadające w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, posiada najwyższą rangę wśród form nabożeństwa przekazanego przez św. Faustynę. Wielkość święta Miłosierdzia daje się wymierzyć miarą obietnic, jakie Jezus związał z obchodem tej uroczystości. Wdniu tym Zbawiciel chce być hojny bez granic i udzielić wiernym szczególnych łask: "Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar" (Dzienniczek, nr 300). Najważniejszą łaską związaną ze świętem jest wielka obietnica całkowitego odpuszczenia win i kar skierowana do wszystkich, którzy w święto Miłosierdzia przystąpią do spowiedzi i Komunii Świętej. Z racji duszpasterskich spowiedź świętą odprawić można przed świętem Miłosierdzia, skoro wolą Jezusa było, by w tym dniu jak największa liczba wiernych skorzystała z łaski zawartej w obietnicy. Natomiast Komunia Święta powinna być przyjęta godnie w samo święto w postawie bezgranicznej ufności w Miłosierdzie Boże.
Jezus nie ograniczył swej hojności w święto Miłosierdzia tylko do jednej łaski: "W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do Źródła miłosierdzia Mojego (...). W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski" (Dzienniczek, nr 699). Stąd właśnie w tym dniu Jezus chce obdarzyć wszystkich proszących z ufnością zarówno łaskami doczesnymi, jak i zbawiennymi. Mnogość łask, jakich Zbawiciel chce udzielić, dotyczy wszystkich ludzi, ale w szczególny sposób jest ucieczką dla grzeszników.

Zawierzenie świata
Szczytowym punktem w głoszeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu było uroczyste zawierzenie Mu świata dokonane przez Ojca Świętego Jana Pawła II 17 sierpnia 2002 roku. Przypomniał On wówczas wspólnocie Kościoła powszechnego prawdę o Bożym Miłosierdziu i w nowo konsekrowanej świątyni w Łagiewnikach, nazwanej przez Niego "światowym centrum kultu Chrystusa Miłosiernego", zawierzył "losy świata i każdego człowieka" Bogu Ojcu Miłosiernemu, który objawił swą miłość w Synu Jezusie Chrystusie i wylał ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu.
Zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu wciąż pozostaje dobitnym apelem Papieża o "nową wyobraźnię miłosierdzia", wołaniem szczególnie ważnym dla współczesnego człowieka, który niejednokrotnie boryka się z przeróżnymi zagrożeniami. To właśnie na ten czas nowych zagrożeń Bóg przygotował wyjątkowe środki wypływające z Jego nieskończonego miłosierdzia. W rozwiązaniu współczesnych problemów świata nie pomogą żadne spekulacje i układy. Jedynym ratunkiem jest Boże Miłosierdzie.
Podczas ostatniej Mszy św. celebrowanej na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku Ojciec Święty niczym w duchowym testamencie zostawiał nam orędzie Bożego Miłosierdzia. Wołał wówczas: "W obliczu współczesnych form ubóstwa, których, jak wiem, nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś (...) "wyobraźnia miłosierdzia" w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie "świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr"". I zaapelował: "Niech orędzie o Bożym Miłosierdziu zawsze
znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata".
2 kwietnia 2005 roku, po Mszy św. z uroczystości Bożego Miłosierdzia, o godz. 21.37 Chrystus otworzył Papieżowi Janowi Pawłowi II drzwi do wieczności. A teraz otwiera je na nowo, abyśmy przez orędownictwo błogosławionego Jana Pawła II doświadczyli pełni Bożego miłosierdzia i
sami okazywali je innym.


"Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga."


Jan Paweł II


Źródło: "Nasz Dziennik", sobota-niedziela, 30 IV - 1 V 2011, Nr 100 (4031)

 

  Majowe zamyślenia z Janem Pawłem II Ks. bp. Józefa Zawitkowskiego
Błogosławiony Janie Pawle II,

który odznaczałeś się

wielką miłością Boga i ludzi,

ufny w moc Twojego wstawiennictwa

proszę Cię:

Bądź przed tronem bogatego w miłość

 i miłosierdzie Ojca Niebieskiego

moim orędownikiem w sprawie,

którą Ci przedkładam.

 

Uproś mi także dar umocnienia

mej wiary, nadziei i miłości,

abym za Twoim przykładem

codziennie wzrastał w świętości

i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam

nasz Pan, Zbawiciel i Nauczyciel,

Jezus Chrystus,

prawdziwy Bóg i Człowiek.

Amen.

 

 

                                   


 

Wpłaty na renowację

Sanktuarium  Matki Bożej Makowskiej          
Opiekunki i Królowej Rodzin 

Można kierować na konto: 

 

 PARAFIA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

       BANK SPÓŁDZIELCZY  W JORDANOWIE          

        ODDZIAŁ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM          

nr 85 8799 0001 0010 0100 2961 0001

z dopiskiem:   dar na renowację Sanktuarium  

Bóg zapłać!

 


  
 

Tło muzyczne: pieśń "Janie Pawle"

 z płyty okolicznościowej pt. "Otwórzmy Księgę"

wydanej w hołdzie Janowi Pawłowi II

autor teksu: Stefania Małysa

kompozycja, aranżacja i kierownictwo muzyczne: Wiesław Ryszawy

wykonawcy: Katarzyna Nowak, Agnieszka Tokarz i schola "Maki"

 

Strona prywatna powstała 04 lutego 2007 r. z okazji pierwszego wystawienia  w makowskiej parafii Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną ..."

 

                                              

                          

                                                   Opracowanie: Maria Polak
                                               pomoc webmasterska: Marcin Polak

                                                                                                           szablony