www.misterium.ksu.pl

AKTUALNOŚCI

Nasza Pani Makowska

Rok Św. Pawła

Kancelaria parafialna

Msze św. i nabożeństwa

Nasi duszpasterze

Sanktuarium - galeria

ARCHIWUM 2009

"Ku odnowie rodziny"

Święcenia kapłańskie

"Miejcie odwagę..." koncert zespołu NORO LIM

Bierzmowanie 2009

VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną!" 2009

Droga Krzyżowa na Makowską Górę

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

ARCHIWUM 2008

Moje Betlejem - koncert Skaldów


Makowskie pastorałki


Pamięć, wdzięczność, wspomnienia...


VIII Dzień Papieski


Pożegnanie
ks. Sławomira


Odpust parafialny


Monika Grajewska


Lednickie czuwanie młodych


Zespół "NADZIEJA"

Majówka "do tańca i do różańca"


Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny


Sakrament Bierzmowania


Tryptyk Rzymski


Niedziela Palmowa  


Droga Krzyżowa Naoczni Świadkowie  2008


Misterium Męki Pańskiej Pójdź za Mną...!"  2008


ARCHIWUM 2007

Cecyliada 2007


Nabożeństwa Fatimskie 2007


Rekolekcje na dobry początek 2007


Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za mną..." 2007


Droga Krzyżowa "Naoczni świadkowie"


Droga Krzyżowa multimedialna

LINKI

OFICJALNA STRONA PARAFII MAKÓW PODHALAŃSKI

DOBRY MAILING

Informacje

Dobry mailing

Zapisz się do Dobrego Mailingu!      W NASZYM SANKTUARIUM...

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MAKOWSKIEJ OPIEKUNKI I KRÓLOWEJ RODZIN w Makowie Podhalańskim    

 

N a b o ż e ń s t w a    F a t i m s k i e

od 13 maja do 13 października

 

"Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym >>znakom czasu<<. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo."  

                                                               Jan Paweł II, Fatima, 13.V.1982 r.

 

Pieśni Fatimskie

 

           

     Apel Fatimski

O Matko Fatimskiego orędzia   (2x)
"Czyńcie pokutę, nawróćcie się
Trwajcie na modlitwie, by świat ocalić".
Spójrz Matko, oto jesteśmy!

 

 

 W słonecznej światłości

1. W słonecznej światłości Najświętsza Panna,
    Na ziemię zstępuje, jak zorza ranna.

    Ref. Ave, ave, ave Maria.
          Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.

2. Na liściach dębowych stanęła Pani,

   A dzieci na klęczkach modlą się do Niej.

 

3. O Matko dlaczego Twe jasne oczy,  

    Cierpienie i smutek boleśnie mroczy?

 

4. Me serce Matczyne przepełnia smutek,

    Bo dusze mych dzieci grzechem zatrute.

 

5. O, zmiłuj się Matko, pokaż nam drogę,             

    Co z ziemi prowadzi prosto do Boga.

 

6. Grzesznicy niech padną przed Bogiem w skrusze    

    W pokucie i we łzach obmyją duszę.

 

 

7. O Matko, daj pokój całemu światu,

    By zemstą nie groził, brat swemu bratu.

 

8. Fatimska Królowo, Niepokalana,

    O litość dla świata, proś w niebie Pana.

 

 
 

 Z dalekiej Fatimy

1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,

    Zjawienie Maryi ogłasza nam on.

 

Ref. Ave, ave, ave Maryja. (2x)

2. Śpieszymy, więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,
     By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.

3. Dziewica przecudna w koronie dębu,
    Jej płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku.

4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,
    Choć smutek i troska przebija w twarzy.

5. Skąd jesteś o Pani? - pytają dzieci.
    Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.

 6. By Boga już więcej nie obrażali,
     Za grzechy i zbrodnie pokutowali.

 7. Za radą Twą Pani, przejęci żalem,
    Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.

 8. Niesiemy swe modły do tronu Pana,
     Przez Serce Twe czyste, Niepokalana.

 9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
     Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.

10. Różaniec, pokuta i umartwienie,

    Są naszym ratunkiem i ocaleniem.

 

 

 

 
 

 

  Ślubowanie

  1. O Fatimska nasza Pani,
     Twoje Serce pełne łask,
     Lecz oblicze zatroskane
     Chociaż kryje nieba blask.

Ref. Oddajemy Tobie Pani
       Swe rodziny, wolność swą.
       I z Różańcem w naszych rękach
       Chcemy pełnić wolę Twą.

 2. Pokój światu niesiesz w darze,
     Gdy z różańcem klęknie lud
     I przez Twoje Serce czyste.
     Odda Bogu życia trud.

 3. O Królowo Różańcowa,
     Ty z Fatimy wzywasz nas
     Do modlitwy i pokuty
     Nim nadejdzie kary czas.

 4. Serce Twe Niepokalane
     Rani bezmiar naszych win
     Dodaj łaski, byśmy mogli
    Nasze słowa zmienić w czyn.

 

 
 

 

 

 Przychodzisz do nas,  Maryjo

       

          1. Przychodzisz do nas, Maryjo,

              z Twoim fatimskim wezwaniem

              „Nawróćcie się, pokutujcie 

              i odmawiajcie różaniec.

          

         Ref. Ave, ave Maryja,

                Z Tobą świata nadzieja!

 

            2. Ty widzisz nasze cierpienie,

              gdy grzech jak głód nam doskwiera.

              Broń nas od zła jak od wojny,

              bo świat bez Boga umiera.

 
     3. Ofiarujemy Ci siebie, 
       grzeszni pielgrzymi tej ziemi.

              Wstaw się za nami u Boga,

              ratuj nas Matko z Fatimy!

 

          4. Niech żadna siła na świecie,

              ucisk, czy niebezpieczeństwo,

              od Boga nas nie oderwie;

              w Nim pełne nasze zwycięstwo.

 

 

 

 

 O Pani nasza

 

            1. O Pani nasza, Królowo nieba,
              Nadziejo życia, światłości blask.

       Ref.: Niepokalana, Fatimska Pani,
              Matko Jezusa i Matko ma!


          2. Słoneczna Pani, Dziewico czysta,
              Dla nas grzeszników swą litość miej.

          3. O Matko nasza, dobroci pełna,
              Pod Twą opiekę chronimy się.
 
 

    

       Niepokalana

   
   1.

Niepokalana Słoneczna Pani, 

Niewinna, czysta jak lilii kwiat,

Różaniec święty trzymasz w swej dłoni
I do pokuty przyzywasz świat.

        

   Ref.: Fatimska Matko, błagamy Cię
        Na dzieci swoje zwróć oczy swe,
      Nie daj nam zginąć, od grzechu chroń,
       A gdy zbłądzimy podaj swą dłoń.
 
     2. Niepokalana Słoneczna Pani,
    Żądasz, by każdy dźwigał swój krzyż
       Unikał grzechu, co Syna rani,
       Kierując myśli ku Tobie wzwyż.
 
     3. Niepokalana Słoneczna Pani,
       Usłysz pokornej modlitwy głos,
        Tobie swe serce niesiemy w dani,
        By je nie spotkał zawodu los.

 

 

 

                                                             galeria  >>

 

strona główna  >>

 

 
 
 

     

                                             Strona powstała 04 lutego 2007 r. z okazji
                                              pierwszego wystawienia Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną!"

                               Opracowanie: Maria Polak
                             Pomoc webmasterska: Marcin Polak

                                     szablony