www.misterium.ksu.pl                                 
AKTUALNOŚCI

Nasza Pani Makowska

Rok Św. Pawła

Kancelaria parafialna

Msze św. i nabożeństwa

Nasi duszpasterze

Sanktuarium - galeria

ARCHIWUM 2009

"Ku odnowie rodziny"

Święcenia kapłańskie

"Miejcie odwagę..." koncert zespołu NORO LIM

Bierzmowanie 2009

VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną!" 2009

Droga Krzyżowa na Makowską Górę

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

ARCHIWUM 2008

Moje Betlejem - koncert Skaldów


Makowskie pastorałki


Pamięć, wdzięczność, wspomnienia...


VIII Dzień Papieski


Pożegnanie
ks. Sławomira


Odpust parafialny


Monika Grajewska


Lednickie czuwanie młodych


Zespół "NADZIEJA"

Majówka "do tańca i do różańca"


Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny


Sakrament Bierzmowania


Tryptyk Rzymski


Niedziela Palmowa  


Droga Krzyżowa Naoczni Świadkowie  2008


Misterium Męki Pańskiej Pójdź za Mną...!"  2008


ARCHIWUM 2007

Cecyliada 2007


Nabożeństwa Fatimskie 2007


Rekolekcje na dobry początek 2007


Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za mną..." 2007


Droga Krzyżowa "Naoczni świadkowie"


Droga Krzyżowa multimedialna

LINKI

OFICJALNA STRONA PARAFII MAKÓW PODHALAŃSKI

DOBRY MAILING

Informacje

Dobry mailing

Zapisz się do Dobrego Mailingu!


   
W NASZYM SANKTUARIUM...

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MAKOWSKIEJ
OPIEKUNKI I KRÓLOWEJ RODZIN
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

 

 

W SŁUŻBIE BOGU I LUDZIOM

 

Wspomnienie

o Ks. Prałacie Franciszku Dźwigońskim

proboszczu makowskiej parafii w latach 1962 - 1989

 

 

 

 

 

Długoletni proboszcz makowskiej parafii, dziekan dekanatu makowskiego, kustosz makowskiego Sanktuarium, kapłan – społecznik, wspaniały gospodarz, duszpasterz o wyjątkowych zasługach dla Makowa Podhalańskiego.

 

W czasie II wojny światowej był proboszczem w Piaskach Wielkich, gdzie pod pseudonimem "Prot" prowadził działalność konspiracyjną, współpracował ze Związkiem Walki Zbrojnej, organizował zbiórkę leków dla partyzantów,  wysiedleńców z Warszawy, Żydów z getta a także więźniów z obozów koncentracyjnych.  Był kapelanem Zgrupowania "Żelbet" Armii Krajowej".

 

W latach 1950 - 1962 był proboszczem w Oświęcimiu. Tam za swą nieugiętą postawę patriotyczno-narodową "podpadł"  władzom komunistycznym. Po dwóch latach presji i gróźb ze strony władz komunistycznych arcybiskup krakowski przeniósł Ks. Dźwigońskiego do Makowa Podhalańskiego.

 

Początek Jego pracy duszpasterskiej w naszej parafii przypadł na okres wielkich przemian posoborowych. Z właściwą sobie pogodą ducha, optymizmem, przedsiębiorczością,  umiejętnością pracy z ludźmi - odważnie i śmiało wziął "ster" w swoje ręce.  W parafii powstają: zespoły synodalne, Ruch Światło - Życie, czyli "Oaza", zespoły pomocy charytatywnej, róże Żywego Różańca, 40-osobowa grupa lektorów i kantorów, a także jako jedna z pierwszych w diecezji Rada Duszpasterska. Z inicjatywy Ks. Proboszcza  zorganizowano również bibliotekę parafialną. Od swoich poprzedników Ks. Dźwigoński przejął troskę o kult Matki Bożej w Jej łaskami słynącym makowskim wizerunku. Wprowadził w naszym Sanktuarium środową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a także Fatimski Różaniec Pokutny. Był organizatorem wielu pielgrzymek, w tym corocznych pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej.  Uwieńczeniem Jego wspaniałej pracy duszpasterskiej było ukoronowanie obrazu Matki Bożej Makowskiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 10  czerwca 1979 r. na Błoniach Krakowskich.  Wielką radością Ks. prob. Fr. Dźwigońskiego było nadanie naszemu makowskiemu kościołowi tytułu Sanktuarium Matki Bożej Makowskiej Opiekunki Rodzin.

 

Efektem Jego gorliwej działalności duszpasterskiej były niewatpliwie liczne powołania kapłańskie i zakonne. 

 

Przez wiele lat duchowa troska ks. prob. Franciszka Dźwigońskiego o naszą parafię przeplatała się z intensywnie prowadzonymi pracami gospodarczymi i budowlanymi. Najważniejsze Jego dokonania gospodarcze to: przebudowa ołtarza głównego wg wymogów soborowych, przeprowadzenie gruntownej konserwacji obrazu Matki Bożej Makowskiej w roku 1969, położenie nowej marmurowej posadzki w kościele, nowe balaski, nowe stalle przed obrazem głównym, nowe konfesjonały, nowa polichromia w kościele, remont obu wież kościelnych, nowe tynki zewnętrze kościoła,  dobudowa drugiej zakrystii, budowa domku katechetycznego, adaptacja stodoły gospodarskiej na cele duszpasterskie (duża sala ze sceną i kilka mniejszych salek) - obiekt do dziś nosi nazwę "Stodoła", remont i rozbudowa wikarówki (dobudowa piętra), doprowadzenie do wybudowania na gruntach plebańskich Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II, budowa w stromym zboczu monumentalnych schodów prowadzących do kościoła oraz kaplicy Ogrójca, powiększenie cmentarza przez zakup nowych kwater i jego ogrodzenie.   

 

Zmarł 26 października 1993 r., w 56 roku kapłaństwa. Ostatniej drodze Ks. prałata Franciszka Dźwigońskiego przewodniczył Ks. kard. Franciszek Macharski w koncelebrze 3 księży biskupów oraz ponad 100 kapłanów. W nadesłanym telegramie Ojciec Święty Jan Paweł II napisał m. in.: "Odszedł do Pana po nagrodę wieczną sługa wierny, kapłan o wielkim sercu i niezwykłym charyzmacie duszpasterskim. (...)  Gdziekolwiek pracował, zostawiał w duszach wiernych głębokie i trwałe ślady swej duszpasterskiej gorliwości. Przyjaciel, cieszący się zaufaniem współbraci w kapłaństwie, spieszący im z radą i pomocą. Oddany swym kolejnym Biskupom-Ordynariuszom, służył im przez lata swa mądrością i doświadczeniem jako Dziekan Dekanatu Makowskiego. (...)". 

 

Spoczywa na naszym parafialnym cmentarzu.

 

 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie.

 

 

Opracowano na podstawie wspomnień p. Władysława Radwana zamieszczonych w: książce "Ocalmy od zapomnienia" t. I z 1995 r. oraz w "Wiadomościach Makowskich" nr 9/41 - listopad 1994.

 

 


 

 

wspomnienie o Ks. dr Stanisławie Czartoryskim >>

                                    strona główna >>

 


  

                  

                                                        

                                             Strona powstała 04 lutego 2007 r.

                                                      z okazji wystawienia pierwszego  w historii makowskiej parafii

                                                    Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną ..."


                                                     Opracowanie: Maria Polak
                                                         pomoc webmasterska: Marcin Polak

                                              szablony