www.misterium.ksu.pl
AKTUALNOŚCI

Kancelaria parafialna

Msze św. i nabożeństwa

Ogłoszenia parafialne

Nasi duszpasterze

Nasza Pani Makowska

Sanktuarium - galeria

Nabożeństwa Fatimskie 2010

Z HISTORII  NASZEGO  SANKTUARIUM

Konsekracja ołtarza - galeria  

Akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi 

ARCHIWUM 2010

Śmierć byłego proboszcza

Rok Kapłański

25-lecie święceń kapłańskich Ks. Proboszcza

Misterium Męki Pańskiej "Przyjdźcie do Mnie..." AD 2010

Misja Święta AD 2010

ARCHIWUM 2009

Spektakl "Brat Naszego Boga"

XXX rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Makowskiej

IX Dzień Papieski

Wdzięczność - pożegnanie
Ks. Bogusława

Rok Św. Pawła

"Ku odnowie rodziny"

Święcenia kapłańskie

"Miejcie odwagę..." koncert zespołu NORO LIM

Bierzmowanie 2009

VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną!" 2009

Droga Krzyżowa na Makowską Górę

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

ARCHIWUM 2008

Moje Betlejem - koncert Skaldów


Makowskie pastorałki


Pamięć, wdzięczność, wspomnienia...


VIII Dzień Papieski


Pożegnanie
ks. Sławomira


Odpust parafialny


Monika Grajewska


Lednickie czuwanie młodych


Zespół "NADZIEJA"

Majówka "do tańca i do różańca"


Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny


Sakrament Bierzmowania


Tryptyk Rzymski


Niedziela Palmowa  


Droga Krzyżowa Naoczni Świadkowie  2008


Misterium Męki Pańskiej Pójdź za Mną...!"  2008


ARCHIWUM 2007

Cecyliada 2007


Nabożeństwa Fatimskie 2007


Rekolekcje na dobry początek 2007


Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za mną..." 2007


Droga Krzyżowa "Naoczni świadkowie"


Droga Krzyżowa multimedialna

LINKI

OFICJALNA STRONA PARAFII MAKÓW PODHALAŃSKI

DOBRY MAILING

Informacje

Dobry mailing

Zapisz się do Dobrego Mailingu!

      W NASZYM SANKTUARIUM...

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MAKOWSKIEJ  OPIEKUNKI I KRÓLOWEJ RODZIN  w Makowie Podhalańskim

 

N a b o ż e ń s t w a    F a t i m s k i e

od 13 maja do 13 października

 

"Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym >>znakom czasu<<. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo."  

                                                               Jan Paweł II, Fatima, 13.V.1982 r.

 

DZIECI FATIMSKIE

 

 

Łucja Dos Santos

Łucja Dos Santos, kuzynka Franciszka i Hiacynty Marto, urodziła się 22 marca 1907 r. w wiosce Aljustrel, należącej do parafii Fatima.  2 października 1926 r. rozpoczęła nowicjat w Zgromadzeniu Sióstr Św. Doroty w Tuy w Hiszpanii. 3 października 1928 r. złożyła pierwsze śluby zakonne. Tu miała ponowne objawienia Matki Bożej. W 1929 r. Matka Boża prosiła ją o wprowadzenie nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca oraz o poinformowanie Kościoła, że pragnie poświecenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

 

2 grudnia 1940 r. Siostra Łucja zwraca się z prośbą do Piusa XII o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi i pobłogosławienie nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. 31 sierpnia 1941 r. spisała dwie pierwsze części "tajemnicy fatimskiej", natomiast 3 stycznia 1944 r., na polecenie biskupa Leirii, spisuje trzecią część "tajemnicy" i przekazuje ją biskupowi.

 

25 marca 1948 r., za pozwoleniem Piusa XII opuszcza Zgromadzenie Sióstr Św. Doroty i wstępuje do do klasztoru Sióstr Karmelitanek w Coimbra. Tutaj, 31 maja 1948 r., składa uroczyste śluby.

 

13 maja 1982 r., 1991 r. i 2000 r. Siostra Łucja spotkała się z Ojcem Świętym Janem Pawłęm II, przy okazji jego pielgrzymek do sanktuarium fatimskiego. 

 

Zmarła 13 lutego 2005 r., w wieku 97 lat, w klasztorze Sióstr Karmelitanek w Coimbrze,  po trzymiesięcznej chorobie. Uroczystości pogrzebowe Siostry Łucji odbyły się 16 lutego 2005 r. w katedrze w Coimbrze.

 

19 lutego 2006 r. doczesne szczątki siostry Łucji zostały przeniesione z karmelitańskiego klasztoru w Coimbrze do sanktuarium w Fatimie. Z zgodnie z ostatnią wolą Siostry Łucji, jej ciało zostało złożone u boku błogosławionych pastuszków Franciszka i Hiacynty.

 

 

 

 

Franciszek Marto

Franciszek Marto, brat Hiacynty, urodził się 11 czerwca 1908 r.  w  Aljustrel. W październiku 1917 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Lubił rozmyślać  i  medytować. Często w drodze do szkoły wstępował do kościoła  parafialnego  na  modlitwę. Umiłował szczególnie modlitwę różańcową. Długie godziny, spędzane w samotności, poświęcał modlitwom, a kiedy ktoś pytał Franka, co robi, podnosił jedynie rękę w górę, pokazując różaniec. Był dobry i opiekuńczy.  Wykazywał zdolność do poświęceń. Pokutował, aby "pocieszać" Pana. Było w nim wielkie pragnienie wynagradzania za winy grzeszników.

 

We wrześniu 1918 r. na Półwyspie Iberyjskim zapanowała epidemia zapalenia oskrzeli i płuc, zwana popularnie "hiszpanką". Oprócz ojca, wszyscy w rodzinie Marto zachorowali. Franciszek znosił cierpienia bez uskarżania się. Pod koniec marca 1919 r. na własną prośbę wyspowiadał się i przyjął I Komunię Św., która  okazała się równocześnie jego ostatnią Komunią, Umierający Franciszek pożegnał się z Łucją i Hiacyntą; prosił, żeby odmawiały za niego różaniec, bo on nie jest już do tego zdolny. "Do zobaczenia w Niebie!" – powiedział jeszcze umierający chłopiec płaczącym dziewczynom, kiedy go opuszczały. Zmarł z uśmiechem na ustach, 4 kwietnia 1919 r., w domu rodzinnym. Został pochowany na cmentarzu parafialnym.

 

13 marca 1952 r. jego ciało przeniesiono do Bazyliki Matki Bożej Różańcowej w Fatimie i pochowano w bocznej kaplicy po prawej stronie głównego ołtarza.

 

 

 

Hiacynta Marto

Hiacynta Marto, siostra Franciszka, urodziła się 11 marca 1910 r. w Aljustrel. Różniła się od Franciszka ruchliwością i żywotnością. Dużo modliła się o nawrócenie grzeszników i podejmowała pokutę w ich intencji. Bardzo boleśnie przeżyła śmierć Franciszka. Swoje cierpienia w czasie choroby ofiarowała za nawrócenie  grzeszników, za  pokój  na  świecie  i w intencji Ojca Świętego.  Gdy zbliżała się chwila odejścia Franciszka do domu Ojca, Hiacynta   poleciła   mu:   "Pozdrów  ode  mnie serdecznie Naszego Pana i Naszą Panią i powiedz im, że będę cierpiała tyle, ile zechcą, aby nawrócić grzeszników".

 

Hiacynta tak była przejęta wizją piekła podczas objawień 13 lipca  1917 r., że żadna pokuta ani umartwienia nie wydawały się jej zbyt wysoką ceną za zbawienie grzeszników.

 

Choroba Hiacynty rozpoczęła się również jesienią 1918 r. Z powodu ropnego zapalenia opłucnej dziewczynka została przewieziona do szpitala. Po dwóch miesiącach zostaje ponownie przewieziona do szpitala w Lizbonie. Tam przechodzi bardzo bolesne zabiegi chirurgiczne. Jeszcze bardziej cierpi z powodu osamotnienia. Swoje cierpienia  ofiarowała za nawrócenie  grzeszników, za  pokój  na  świecie  i w intencji Ojca Świętego. Z miłości do Matki Bożej, przyjęła to, co dla niej najtrudniejsze: umiera sama, z dala od rodziny, nie mogąc przyjąć nawet Komunii Świętej, co było jej wielkim pragnieniem. 

 

Zmarła w piątek, 20 lutego 1920 r. w Lizbonie.

 

12 września 1935 r. jej ciało przeniesiono z rodzinnego grobowca barona Alvaiazere w Ourem na cmentarz w Fatimie. 1 maja 1951 r. ciało Hiacynty złożono w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, w grobowcu, w bocznej kaplicy po lewej stronie głównego ołtarza.

 

   Zjednoczeni przez całe życie, zjednoczeni przedwczesną śmiercią, Franciszek i Hiacynta są nierozłączni także i dzisiaj.

 

W latach 1952 – 1979 trwał proces beatyfikacyjny Franciszka i Hiacynty, który zakończył się 13 maja 1989 r. opublikowaniem dekretu o heroiczności cnót obojga dzieci. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował ich 13 maja 2000. w Fatimie. W uroczystościach beatyfikacyjnych Franciszka i Łucji uczestniczyła Siostra Łucja, trzeci świadek objawień fatimskich.

 

 

 modlitwy fatimskie >>

 

modlitwy za przyczyną bł. dzieci z Fatimy >>

 

Totus Tuus >>

 

pieśni fatimskie >>

 

galeria >>

 

strona główna >> 

 

 


                                                        Strona powstała 04 lutego 2007 r. z okazji
                                                        pierwszego wystawienia Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną!"

                                              Opracowanie: Maria Polak
                                              Pomoc webmasterska: Marcin Polak

                                                                szablony