www.misterium.ksu.pl                                         

AKTUALNOŚCI

Jubileusz koronacji obrazu M.B.Makowskiej

Nasza Pani Makowska

Rok Kapłański

Kancelaria parafialna

Msze św. i nabożeństwa

Nasi duszpasterze

Sanktuarium - galeria

Z HISTORII  NASZEGO  SANKTUARIUM

Konsekracja ołtarza - galeria   N o w o ś ć!

ARCHIWUM 2009

Wdzięczność - pożegnanie
Ks. Bogusława

Rok Św. Pawła

"Ku odnowie rodziny"

Święcenia kapłańskie

"Miejcie odwagę..." koncert zespołu NORO LIM

Bierzmowanie 2009

VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną!" 2009

Droga Krzyżowa na Makowską Górę

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

ARCHIWUM 2008

Moje Betlejem - koncert Skaldów


Makowskie pastorałki


Pamięć, wdzięczność, wspomnienia...


VIII Dzień Papieski


Wdzięczność - pożegnanie
ks. Sławomira


Odpust parafialny


Monika Grajewska


Lednickie czuwanie młodych


Zespół "NADZIEJA"

Majówka "do tańca i do różańca"


Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny


Sakrament Bierzmowania


Tryptyk Rzymski


Niedziela Palmowa  


Droga Krzyżowa Naoczni Świadkowie  2008


Misterium Męki Pańskiej Pójdź za Mną...!"  2008

ARCHIWUM 2007

Cecyliada 2007


Nabożeństwa Fatimskie 2007


Rekolekcje na dobry początek 2007


Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za mną..." 2007


Droga Krzyżowa "Naoczni świadkowie"


Droga Krzyżowa multimedialna


LINKI

OFICJALNA STRONA PARAFII MAKÓW PODHALAŃSKI

DOBRY MAILING

Informacje

Dobry mailing

Zapisz się do Dobrego Mailingu!

    W NASZYM SANKTUARIUM...

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MAKOWSKIEJ
OPIEKUNKI I KRÓLOWEJ RODZIN
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

 

 

11 października 2009

IX DZIEŃ PAPIESKI

 

 

JAN PAWEŁ II -

PAPIEŻ WOLNOŚCI  

 


Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego nawiązuje do bardzo ważnego obszaru troski Sługi Bożego Jana Pawła II, jakim było powołanie człowieka do wolności. W swej ostatniej książce „Pamięć i tożsamość” Ojciec Święty pisał:

 

„Jeżeli po upadku systemów totalitarnych społeczeństwa poczuły się wolne, to prawie równocześnie zrodził się inny podstawowy problem – problem użycia wolności. A problem ten ma wymiar nie tylko indywidualny, ale także zbiorowy. Domaga się on rozwiązania niejako systemowego. Jeżeli jestem wolny, to znaczy, że mogę używać własnej wolności dobrze albo źle. Jeżeli używam jej dobrze, to i ja sam przez to staję się dobry, a dobro, które spełniam, wpływa pozytywnie na otoczenie. Jeżeli zaś źle jej używam, konsekwencją tego jest zakorzenianie się i rozprzestrzenianie zła we mnie i w moim środowisku”.

 

 

Fragmenty homilii Ojca Św. Jana Pawła II

o powołaniu do wolności (nagrania mp3):


 

Częstochowa - 13.06.1987 r.:

 

 

Częstochowa - 04.06.1979 r.:


Częstochowa - 13.06.1987 r.:

 

 

 

 

(...)"Sługa Boży Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że polem właściwym do pracy nad wolnością jest ludzkie sumienie - sanktuarium człowieka. W nim właśnie dokonują się kluczowe wybory. Sumienie nieustannie wzywa do wierności Bożym prawom i Ewangelii, które nie ograniczają jego wolności, jak dziś często się sądzi, lecz są jej absolutnym gwarantem. Dlatego Jan Paweł wołał z całą mocą: wolność to służyć Chrystusowi! Tak rozumiana wolność poświęca się dla innych, szczególnie potrzebujących, pomnaża dobro wspólne, spala się w miłości Kościoła i Ojczyzny oraz w zaangażowaniu międzynarodowym dla dobra całej ludzkiej rodziny.(...)

 

(...) Po pierwszej pielgrzymce Największego z Rodu Polaków do swojej Ojczyzny, której trzydziestolecie obchodzimy, dzięki wiekopomnemu Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi Polska odzyskała upragnioną wolność. Ten Pontyfikat przyczynił się także do powiewu wolności w Europie i wielu narodach świata. Gdzie modlił się Papież, tam ludzie stawali się wolni, szczególnie we własnych sercach i sumieniach. Była to iskra, która dodatkowo zapalała do troski o pełną wolność własnych państw i narodów. Dlatego z taką mocą Jan Paweł II podkreślał, że wolność jest dana i jednocześnie zadana. Zerwanie zewnętrznych więzów to dopiero początek długiej drogi do prawdziwej wolności ducha, która ma moc zaspokoić ludzkie pragnienia. Jan Paweł II mawiał: wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.(...)."

 

Źródło: opracowanie ks. Dariusza Kowalczyka, Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

 

 

 

 

 

Czy umiem dobrze używać wolności?

 

Czy pragnę być naprawdę wolnym, nawet jeśli droga do wolności będzie mnie wiele kosztować?

 

Czy chcę być wolnym w taki sposób, by podjąć swoją cząstkę odpowiedzialności za wolność mojej Ojczyzny, za wolność Kościoła, za wolność innych ludzi?

 

Niech tegoroczny Dzień Papieski będzie okazją by podjąć na nowo modlitwę o wolność, a także powrócić do papieskiego nauczania i wyzwolić jakże potrzebną motywację do podejmowania koniecznych zadań. Dziękujmy również Bogu za pontyfikat Jana Pawła II - PAPIEŻA WOLNOŚCI.

 

 

 

 

Duch Święty to Duch Prawdy. Jedynie w prawdzie możemy być wolnymi. Wzywajmy Ducha Prawdy, byśmy umieli nazwać po imieniu popełnione zło i otworzyć się na nowo na dar wolności, za który Chrystus zapłacił własną Krwią.


Duchu Prawdy, wyznajemy, że nie umiemy dobrze używać wolności – ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Przyjdź nas wyzwolić.
 

Duchu Miłości, wyznajemy, że nasze serca zniewolone są przez egoizm, pychę, lenistwo, nałogi, nieodpowiedzialność, lęk. Przyjdź nas wyzwolić.


Duchu Jedności, wyznajemy, że często nie znosimy nawet słusznych ograniczeń i naruszamy prawa drugiego człowieka. Przyjdź nas wyzwolić.
 

Duchu Mocy, wyznajemy, że bardzo mało czynimy, by w naszym środowisku, w naszej Ojczyźnie i na świecie szanowano ludzką wolność. Przyjdź nas wyzwolić i rozszerz nasze serca. Amen.

 

Źródło: opracowanie s. Agnieszki Koteja - albertynki, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” .

 

 
 

 

Ważnym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla utalentowanej młodzieży z najuboższych rodzin. Wszyscy ludzie dobrej woli mogą wesprzeć dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia składając datki do puszek, z których zostaną ufundowane stypendia dla zdolnych młodych ludzi.

 

IX DZIEŃ PAPIESKI W NASZYM SANKTUARIUM >>>

 

 
 


  
                                                         "Barka" w wykonaniu chóru Pokolenie Jana Pawła II               

                                 

                                            Strona powstała 04 lutego 2007 r.
                                           z okazji pierwszego wystawienia w makowskiej parafii

                                             Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną !

                                                           opracowanie i wykonanie: Maria Polak
                                                        pomoc webmasterska: Marcin Polak

 

                                                                                              szablony