www.misterium.ksu.pl                                 
AKTUALNOŚCI

Nasza Pani Makowska

Rok Św. Pawła

Kancelaria parafialna

Msze św. i nabożeństwa

Nasi duszpasterze

Sanktuarium - galeria

ARCHIWUM 2009

"Ku odnowie rodziny"

Święcenia kapłańskie

"Miejcie odwagę..." koncert zespołu NORO LIM

Bierzmowanie 2009

VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną!" 2009

Droga Krzyżowa na Makowską Górę

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

ARCHIWUM 2008

Moje Betlejem - koncert Skaldów


Makowskie pastorałki


Pamięć, wdzięczność, wspomnienia...


VIII Dzień Papieski


Pożegnanie
ks. Sławomira


Odpust parafialny


Monika Grajewska


Lednickie czuwanie młodych


Zespół "NADZIEJA"

Majówka "do tańca i do różańca"


Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny


Sakrament Bierzmowania


Tryptyk Rzymski


Niedziela Palmowa  


Droga Krzyżowa Naoczni Świadkowie  2008


Misterium Męki Pańskiej Pójdź za Mną...!"  2008


ARCHIWUM 2007

Cecyliada 2007


Nabożeństwa Fatimskie 2007


Rekolekcje na dobry początek 2007


Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za mną..." 2007


Droga Krzyżowa "Naoczni świadkowie"


Droga Krzyżowa multimedialna

LINKI

OFICJALNA STRONA PARAFII MAKÓW PODHALAŃSKI

DOBRY MAILING

Informacje

Dobry mailing

Zapisz się do Dobrego Mailingu!


   
W NASZYM SANKTUARIUM...

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ MAKOWSKIEJ
OPIEKUNKI I KRÓLOWEJ RODZIN
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

 
 
 

W SŁUŻBIE BOGU I LUDZIOM

 

 

Wspomnienie

o Ks. dr Stanisławie Czartoryskim

proboszczu makowskiej parafii w latach 1939 - 1946

 

 

 

                                                               

Doktor teologii i filozofii; proboszcz makowskiej parafii w okresie okupacji hitlerowskiej, kapłan – społecznik,  kapelan AK, inicjator i współzałożyciel makowskiego Szpitala i makowskiego gimnazjum; jedna z najwybitniejszych postaci tworzących historię Makowa Podhalańskiego w minionym stuleciu.

 

Dziekan i Infułat Kapituły Metropolitalnej Krakowskiej od roku 1976.

 

     

 

 

Urodzony w 1902 r. w Pełkiniach k/ Jarosławia, potomek starego, senatorskiego rodu, który na przestrzeni wieków dał Polsce ludzi wielkiej kultury, wielkiego patriotyzmu, mężów stanu, prymasów, mecenasów sztuki. Pamiętny wielkich tradycji narodowych, po maturze – jako 18-letni ochotnik,  broni Ojczyzny przed najeźdźcą. Za postawę i waleczność zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych. Po kampanii roku 1920 podejmuje studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1925 r. otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego Ordynariusza krakowskiego Ks. Arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy.


Po dwóch latach posługi duszpasterskiej w Niegowici został skierowany na dalsze studia do Rzymu, gdzie uzyskuje dwa doktoraty: z teologii i filozofii.  Potem przez kilka lat pełni funkcję vice-rektora Krakowskiego Seminarium Duchownego.

 

W listopadzie 1939 r. zostaje skierowany do Makowa Podhalańskiego, by pełnić obowiązki administratora parafii – proboszcza. Parafia makowska obejmuje wówczas oprócz Makowa cztery wioski: Białkę, Grzechynię, Juszczyn i Żarnówkę.  Nowy proboszcz wyjątkowo dobrze zdawał sobie sprawę z tego,  czym dla ludu - w tych tragicznych latach okupacji - jest Kościół. Dlatego, by ułatwić wiernym – również tym z najodleglejszych zakątków parafii - kontakt z kapłanem ks. dr Czartoryski wyznaczył księdza wikariusza odpowiedzialnego za każdą wioskę. Wprowadził w kościele wieczorne Msze Św., które stają się okazją do modlitwy za Ojczyznę, niosą nadzieję i otuchę dla utrudzonych działaniami wojennymi parafian. Organizuje nabożeństwa i Msze św. przy ołtarzach polowych. Tak było w pamiętnym roku 1943 na Polanach Juszczyńskich, gdzie w Mszy Św. wzięła udział prawie cała partyzantka AK, mająca bazę w okolicznych lasach Policy i Babiej Góry;  tak też było w Żarnówce na Przysłowiu i na grzechyńskiej Magórce.  

 

W trudnych latach okupacji hitlerowskiej Ks. dr Czartoryski służył miejscowemu społeczeństwu nie tylko posługą kapłańską. To dzięki Jego energii i inicjatywie powstał w Makowie w 1941 r. szpital, który liczył początkowo 20 łóżek. Mieścił się on początkowo w wynajętym domu państwa Sanietrzyków.  W lipcu 1944 r. został przeniesiony do obecnie zajmowanego budynku. Piękną kartę zapisał makowski proboszcz w dziedzinie pomocy biednym i poszkodowanym w czasie hitlerowskiej okupacji. Z Jego inicjatywy powstała kuchnia dla biednych, udzielano pomocy odzieżowej, organizowano paczki żywnościowe, dary świąteczne dla dzieci i wysiedlonych.  Zatroskany o młode pokolenie inicjował i organizował na terenie parafii tajne nauczanie.

 

Zaraz po wojnie z inicjatywy Ks. dr Czartoryskiego zorganizowano w Makowie gimnazjum ogólnokształcące. W  maju 1946 r. przed obrazem Matki Bożej Makowskiej Ordynariusz krakowski Ks. Arcybiskup Adam Stefan Sapieha dokonał  aktu oddania - ofiarowania Matce Bożej całej Archidiecezji Krakowskiej. W kaplicy bocznej naszego Sanktuarium wisi duży olejny obraz - dzieło prof. Żelazki z Krakowa, upamiętniający to doniosłe wydarzenie.
 

Po zakończeniu działań wojennych Ks. dr Stanisław Czartoryski dokonał remontu zniszczonych wież kościelnych, tynków zewnętrznych, okien. Rozpoczął budowę nowego organu. Dokonał niwelacji i odwodnienia terenu wokół kościoła, kanalizacji kościoła i placu przykościelnego,
 
W listopadzie 1946 r.  został uhonorowany godnością prałata, mianowany członkiem Kapituły Metropolitalnej Krakowskiej oraz wezwany do objęcia stanowiska przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W 1976 r. stanął na czele Kapituły Krakowskiej jako Dziekan-Infułat.


Ostatnia oficjalna wizyta Ks. dr Stanisława Czartoryskiego w Makowie miała miejsce w dniach 18-19.X.1980 r. Przybył na zaproszenie byłego Dowództwa i żołnierzy zgrupowania "Chełm" 12 pułku piechoty AK, by wziąć udział w uroczystości złożenia votum: "jako wyrazu gorącej wiary i wdzięczności Opatrzności Bożej i naszej Hetmance i Królowej Polski za opiekę w ponurych dniach okupacji hitlerowskiej".

 

Zmarł w Krakowie, 9 sierpnia 1982 r., w 57 roku kapłaństwa. Spoczął na makowskiej ziemi, pośród umiłowanych gór i lasów, wśród ludu, któremu duszpasterzował w najtrudniejszych dla niego chwilach.  Na uroczystości pogrzebowe Ks. dr Stanisława  Czartoryskiego  Ojciec Święty Jan Paweł II przysłał telegram o treści:

 

Sercem i modlitwą uczestniczę w żałobie Kościoła Krakowskiego, po śmierci Księdza Infułata Stanisława Czartoryskiego. Dawca wszelkiego życia powołał do siebie dobrego pasterza, kapłana, społecznika, szlachetnego wychowawcę i miłosiernego samarytanina, który poprzez wierną posługę miłości tak bardzo zasłużył się całej Archidiecezji.

Niech Chrystus Pan, Zwycięzca śmierci, obdarzy Go wiecznym pokojem i radością, dając Mu udział w swoim Zmartwychwstaniu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

Wszystkim, których ta śmierć napełniła bólem, z serca udzielam Apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim uczestników pogrzebowych uroczystości."

 

W marcu 1993 r. makowski Szpital otrzymał imię Księdza dr Stanisława Czartoryskiego.  Jego imię nosi również makowskie Gimnazjum.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.

  

 

Opracowano na podstawie wspomnień p. Władysława Radwana zamieszczonych w: książce "Ocalmy od zapomnienia" t. I z 1995 r. oraz w "Wiadomościach Makowskich" nr 9/41 - listopad 1994.

 

 

 wspomnienie o Ks. prałacie Franciszku Dźwigońskim >>

strona główna >>

 


  

                                                                                                              

                                             Strona powstała 04 lutego 2007 r.

                                                      z okazji wystawienia pierwszego  w historii makowskiej parafii

                                                    Misterium Męki Pańskiej "Pójdź za Mną ..."


                                                     Opracowanie: Maria Polak
                                                         pomoc webmasterska: Marcin Polak

                                              szablony